Členové tenisového oddílu

Jaroslav Meszároš

člen výboru TJ Letov Letňany


Štefan Marton st.

člen výboru TJ Letov Letňany


Václav Baloun

člen TO / TJ Letov Letňany


Pavel Reinvart 

člen TO / TJ Letov Letňany


Marcela Šigutová

členka TO / TJ Letov Letňany


Martin Škarda

Člen TO / TJ Letov Letňany


Josef Ševčík

člen TO a správce areálu / TJ Letov Letňany


František Čelikovský

člen TO  / TJ Letov Letňany


Jiří Patzelt

člen TO / TJ Letov Letňany


Jakub Hanus

člen TO / TJ Letov Letňany


Kyclová Zdeňka

členka TO / TJ Letov Letňany


Veronika Bartošová

člen TO / TJ Letov Letňany

Marek Řídel

člen TO / TJ Letov Letňany

Jaroslav Ridvan

Člen TO / Tj Letov Letňany


Miroslav Bartoš

člen TO / TJ Letov Letňany

Peter Myslík

člen TO / TJ Letov Letňany


Roman Kuruc

člen výboru TO / TJ Letov Letňany


František Janda

člen TO / TJ Letov Letňany


Petr Švanda

člen TO / TJ Letov Letňany


Eva Hanusová

člen TO / TJ Letov Letňany

Roman Boháček

člen TO / TJ Letov Letňany


Petra Boháčková

člen TO / TJ Letov Letňany


Jana Jandová

člen TO / TJ Letov Letňany


Ján Kuruc

člen TO / TJ Letov Letňany


Milan Mičienka

člen TO / TJ Letov Letňany


Mária Anna Martonová

člen TO / TJ Letov Letňany


Jindřich Soukup

člen TO / TJ Letov Letňany


Petr Vodák

člen TO / TJ Letov Letňany


Zina Balounová

člen TO / TJ Letov Letňany


František Čelikovský ml.

člen TO / TJ Letov Letňany

Josef Sinčák

člen TO / TJ Letov Letňany

Barbara Orlíková

člen TO / TJ Letov Letňany

Miloš F. Jakab

člen TO / TJ Letov Letňany

Adriana Petruláková

členka TO / TJ Letov Letňany

Vladimír Mikulovský

člen TO / TJ Letov Letňany

Lukáš Reviľak

člen TO / TJ Letov Letňany

Gradl Carlo

člen TO / TJ Letov Letňany


Gradl Gabriela

člen TO / TJ Letov Letňany