Rezervace telefonicky

9:00-21:00 hod.

mobil : 722 303 810

Rezervovat kurt si můžete osobně na adrese :

Třinecká 650, Pha 9 

( ÚT - NE    15:00 - 22:00 hod. )

  • Úhradu tenisové školičky proveďte na účet TJ LETOV č. 241528359/0800.
  • Školné je splatné nejpozději do 3 dnů od začátku kurzu.
  • Do poznámky se uvede jméno a příjmení hráče.

Naše minulost

Letos 40 let

Tenisový oddíl má dlohou a bohatou historii.

Letos oslavíme již 40 let fungování tenisového oddílu.

Naše současnost

Aktuálně ...

V tuto chvíli máme v TJ Letov Letňany 55 členů

  • Tenisový oddíl 43 členů

  • Volejbalový oddíl 12 členů

  • Množství návštěvníků a přátel z řad občanů Letňan

Naše budoucnost

Tenisová škola Letňany

Hlavním cílem školičky je všestranný rozvoj pohybových dovedností a osvojení základů tenisové techniky. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou, tak aby vzbudily u dětí zájem o tenis.

trenér Ing. Malinský    737 126 183      

Potřebujete více informací?

Partneři