Tenisová škola zahájí své podzimní kurzy v pondělí 2.9.2019 - 15:30 hod.

Tenisová škola při TJ Letov Letňany

trenér Ing. Jan Malinský - tel : 737 126 183

K dispozici máme čtyři kurty s umělou trávou, v zázemí areálu je k dispozici klubovna s možností občerstvení.

Tenisové kurzy budou probíhat ve skupinách 2-4 dětí s trenérem (začátečníky je možno zařadit do větších skupin) v odpoledních hodinách.

Nejměnší tenisté začínají s odlehčenými míči, sítěmi na minitenis a při využití dalších tréninkových pomůcek. Zájemci o výuku tenisu budou zařazeni do několikatýdenních kurzů a to podle věku a výkonnosti.


TŠ je zřízena při TJ Letov Letňany a je zaměřena především na výchovu velmi mladých adeptů této skvělé hry a to již od 6-ti let věku. Tenisové kurzy budou probíhat na tenisových kurtech v areálu Třinecká 650 v Letňanech v období od dubna do října kalendářního roku.

Hlavním cílem TŠ je pomocí tréninkových plánů děti k tenisu přilákat a postupně jejich vztah k tenisu rozvíjet. Největší pozornost bude věnována těm zájemcům, kteří chtějí hrát tenis především pro zábavu a rádi sportují.

Tenisová škola si prioritně naklade za cíl vychovávat budoucí profesionální hráče, ale zajistit pokud možno kompexní pohybovou aktivitu začínajícím tenistům, s tím, že ti nejnadanější se mohou dále tenisově rozvíjet v tenisových klubech s lepším materiálním a personálním zázemím.                            

Ceník TŠ TJ Letov Letňany

platný pro období září - říjen ( 7 týdnů od 2.9.2019 )

  • účet TJ LETOV č. 241528359/0800
  • Do poznámky se uvede jméno a příjmení hráče. 
  • Školné je splatné nejpozději do 3 dnů od začátku kurzu.


Přesto, že naším záměrem je především výchova začínajících tenistů, nejsme uzavřeni ani pro ostatní věkové a výkonnostní kategorie dětí, nebo dospělých.